< February 2021 >
MondayTuesdayWednesdayThursdayFridaySaturdaySunday
1Shotts Guild (Cancelled)Shotts Guild (Cancelled)Time: 14:00
Shotts Guild Room
2Allanton Guild (Cancelled)Allanton Guild (Cancelled)Time: 14:00
Allanton Church Vestry
1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:00
Allanton Church Hall
Bible Study (Cancelled)Bible Study (Cancelled)Time: 19:00
Shotts Guild Room
31st Shotts Girls Brigade (Cancelled)1st Shotts Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:15 - 20:00
Shotts Memorial Hall
4 5 6 7Discovery Club (Cancelled)Discovery Club (Cancelled)Time: 12:30
Allanton Church Hall
8Shotts Guild (Cancelled)Shotts Guild (Cancelled)Time: 14:00
Shotts Guild Room
9Allanton Guild (Cancelled)Allanton Guild (Cancelled)Time: 14:00
Allanton Church Vestry
1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:00
Allanton Church Hall
Bible Study (Cancelled)Bible Study (Cancelled)Time: 19:00
Allanton Church Vestry
101st Shotts Girls Brigade (Cancelled)1st Shotts Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:15 - 20:00
Shotts Memorial Hall
11 12Church & Community Café (Cancelled)Church & Community Café (Cancelled)Time: 12:00 - 14:00
Allanton Church Hall
13 14Discovery Club (Cancelled)Discovery Club (Cancelled)Time: 12:30
Allanton Church Hall
15Shotts Guild (Cancelled)Shotts Guild (Cancelled)Time: 14:00
Shotts Guild Room
16Allanton Guild (Cancelled)Allanton Guild (Cancelled)Time: 14:00
Allanton Church Vestry
1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:00
Allanton Church Hall
Bible Study (Cancelled)Bible Study (Cancelled)Time: 19:00
Shotts Guild Room
171st Shotts Girls Brigade (Cancelled)1st Shotts Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:15 - 20:00
Shotts Memorial Hall
18 19 20 21Discovery Club (Cancelled)Discovery Club (Cancelled)Time: 12:30
Allanton Church Hall
22Shotts Guild (Cancelled)Shotts Guild (Cancelled)Time: 14:00
Shotts Guild Room
23Allanton Guild (Cancelled)Allanton Guild (Cancelled)Time: 14:00
Allanton Church Vestry
1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)1st Allanton Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:00
Allanton Church Hall
Bible Study (Cancelled)Bible Study (Cancelled)Time: 19:00
Allanton Church Vestry
241st Shotts Girls Brigade (Cancelled)1st Shotts Girls Brigade (Cancelled)Time: 18:15 - 20:00
Shotts Memorial Hall
25 26Church & Community Café (Cancelled)Church & Community Café (Cancelled)Time: 12:00 - 14:00
Allanton Church Hall
27 28Discovery Club (Cancelled)Discovery Club (Cancelled)Time: 12:30
Allanton Church Hall

Upcoming Events